Opinia o innowacyjności – czym jest?

Opinia o innowacyjności jest niezależnym dokumentem – opinią na temat określonego rozwiązania technologicznego, procesowego lub produktowego, które planujemy wdrożyć w przedsiębiorstwie. Opinia ta musi być wykonana przez eksperta z danej dziedziny. 

W praktyce, opinia o innowacyjności jest dokumentem bardzo często obligatoryjnym przy aplikowaniu po środki z projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Taki dokument ma potwierdzić możliwość wdrożenia innowacji w ramach zaplanowanego projektu w stosunku do produktu lub procesu.

Jakie korzyści daje opinia o innowacyjności?

Opinia o innowacyjności daje szereg możliwości przy ubieganiu się o: 

  • Pozyskanie dotacji ze Funduszy Europejskich;
  • Otrzymanie kredytu technologicznego;
  • Skorzystanie z ulgi technologicznej;
  • Uzyskanie preferencyjnej pożyczki;
  • Pozyskanie zewnętrznego inwestora.

Kto może wystawić opinię o innowacyjności?

Zgodnie z wytycznymi Funduszy Europejskich, opinia musi zostać wydana przez jednostkę naukową (w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki -Dz. U. 2014 r., poz. 1620 ze zm.) Zgodnie z ww. ustawą jednostką naukową jest podmiot, który prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe w sposób ciągły. Taką jednostką są w szczególności:

  • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni (objęte statutem uczelni) – w tym Inkubator Politechniki Białostockiej;
  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze;
  • międzynarodowe instytuty naukowe;
  • Polska Akademia Umiejętności.

Ile trwa opracowanie opinii o innowacyjności i jaki jest jej koszt?

Średni czas potrzebny na opracowanie opinii o innowacyjności wynosi od 14 do 21 dni roboczych od chwili dostarczenia niezbędnych materiałów do jej opracowania. Może się zdarzyć, że ze względu na stopień złożoności projektu, wydanie opinii zostanie wydłużone o 1 tydzień.

Koszt opracowania opinii jest uzależniony od poziomu innowacyjności pomysłu, zakresu tematycznego oraz ilości materiałów dostarczanych przez Zamawiających i wacha się w granicach 3 500 zł – 20 000 zł netto

 Masz dodatkowe pytania?