Bezpłatne konsultacje z zakresu przedsiębiorczości

(w ramach projektu pt. „Akceleracja ekosystemu wsparcia biznesu”, nr LT-PL-4R-301)

Jeżeli myślisz o założy swojej własnej firmę, to chcielibyśmy zaoferować Ci możliwość poznania od podstaw wiedzy biznesowej i własnych predyspozycji do prowadzenia takiego przedsięwzięcia. Dajemy możliwość skorzystania z serii bezpłatnych konsultacji z zakresu przedsiębiorczości, prowadzonych zarówno w formie zdalnej, jak i osobiście.

Konsultacje są realizowane w ramach projektu „Akceleracja ekosystemu wsparcia biznesu”, nr LT-PL-4R-301, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE i jest partnerstwem Politechniki Kowieńskiej, Politechniki Białostockiej, Biura Zarządu Związku Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Kowieńskiej Izby Handlowo – Przemysłowo Rzemieślniczej.

Oferujemy możliwość omówienia zagadnień dotyczących :

  • Biznesplanu
  • Business Model Canvas
  • Kreowanie pomysłów na biznes – źródeł inspiracji
  • Aplikowanie o wsparcie finansowe
  • Fundusze Seed Capital
  • Aniołowie biznesu
  • Strategie marketingowe
  • Strategie rozwoju pomysłu/firmy
  • Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu

 Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z ekspertem, aby skonsultować wybrane zagadnienia. W celu umówienia się na konsultacje skontaktuj się z nami pod numerem telefonu : 601 070 552 lub mailowo: inkubator@iit.pb.bialystok.pl